Den bästa serverhårdvaran för att maximera IT-prestanda

Datacenter globalt genomgår uppdateringar, expansioner, omarkitektur och andra stora drag för att bli smidigare och utföra snabbare och bättre. De kräver den bästa serverhårdvaran – från mainframes till disaggregerade servrar – samt avancerad nätverks- och lagringsinfrastruktur.

Datacenterets hårdvaruutvecklingar riktar sig till nya arbetsbelastningar som stor databehandling, liksom högre effektivitet för befintliga appar och tjänster. Den bästa serverhårdvaran för ditt datacenter beror på befintliga och planerade applikationsarkitekturer, datacenters operativa personalfärdigheter och naturligtvis IT-budgeten.

Dessa topptips om det senaste i servrar, lagring och nätverksarbete kommer att informera datacenters ledare hur de ska hålla sig inför utmanande IT-krav.

10. En huvudram för modern IT

Huvudramar kan verka som en föråldrad teknik i världen med scale-out-servrar, men IBM vill att du ska se det annorlunda. Företaget riktade sin IBM System z mainframe i mobila och moln miljöer i ett försök att vända det minskar intresse för mainframe-baserade IT-arbetsbelastningar.

9. Den bästa serverhårdvaran – det är inte en server

Du kommer inte hitta dessa nanoservrar som fungerar i dagens företagsdatacenter, men det här konceptet kan underlätta världens allestädes närvarande IT-verksamhet inom en snar framtid. Hur skulle ständiga hårdvaruuppdateringar förändra din IT-ops? Hur skulle moduläritet koppla samman datacenter och slutanvändarberäkningar?

8. Stora dataservrar stannar hemma

Vissa IT-arbetsbelastningar verkar förutbestämda för cloud computing, men inte stora data. Vissa företag litar inte på tredje parts molnleverantörer med säkerheten för denna känsliga företagsinformation. Den bästa serverns hårdvara för beräkning och I / O-intensiv stor dataanalys ägs, inte hyrs, åtminstone för tillfället.

7. Klar för konvergerad datacenterhårdvara?

Hyperkonvergerad infrastruktur passar speciella applikationer som virtuell stationär infrastruktur och filial IT, samt produktionsarbete belastningar i små och företags datacenter. För att bestämma den bästa HCI-produkten för dina IT-arbetsbelastningar, jämför erbjudanden från tre av de mest kända leverantörerna: SimpliVity, Nutanix och VMware.

6. Disaggregera och erövra: Den omkonfigurerbara serverns hårdvara

En disaggregerad server sätter CPU, minne och I / O tillsammans i vilken konfiguration som helst passar bäst för IT-arbetsbelastningen. Målet är att utnyttja alla tillgängliga datacenterresurser. Dessa sammansatta system kan flytta från hyperscale till företags IT-organisationer.

5. Hur man köper de bästa bladservrarna

Bladservrar är faktiskt sammansatta av flera enskilda servernsbladen inrymda i ett chassi, vilket gör dem täta, kraftfulla system för rätt tillämpning. IT-köpare fokuserar mest på hårdvaruegenskaper för att välja rätt bladsystem, mer än kostnaden eller deras förhållande till säljaren eller hanteringsfunktionerna på produkten.

4. Förbättra datacenters nätverk

Den bästa serverhårdvaran kräver den bästa nätverksinställningen. Komplexa arbetsbelastningar, ökad virtualisering och överklagandet av privata och hybridmoln är bara några av de motiverande faktorerna som ger IT-organisationer till datacenters nätverksuppgraderingar.

3. Datacenterlagring i den virtualiserade världen

Datacenterlagringshårdvara utvecklades tillsammans med fysisk serverhårdvara i flera år, med lagringsarkitekturer anpassade till arbetsbelastningens I / O-mönster. Därefter tog virtualisering över och introducerade mycket slumpmässig I / O. Nu utvecklas lagringsarrayer för att ge bästa prestanda.

2. Lägg till lite eller mycket flash i datacenterets hårdvara

Flash-lagring kan förbättra operationer på servernivå, i samklang med traditionellt diskbaserat minne eller i alla flash-arrays. Den bästa lagringshårdvaruuppsättningen för ditt datacenter beror på lagringskapacitet, IOPS-prestanda

1. Nytt SAN eller hyperkonvergerat system?

Nätverket för lagringsutrymme tillhandahåller dedikerade höghastighetslagringsanslutningar för datacenterservrar. Men det kräver också en skicklig lagringsadministratör och djup teknisk kunskap om IT-arkitekturer. Hyperkonvergerad lagring gör det inte.

Bygga ditt datornätverk på tandläkarkliniken

tandläkare

Att bygga ett datanätverk innebär mer än att köpa några datorer och koppla ihop dem. Det kräver så mycket tanke och planering som ett ombyggnadsarbete eller nytt byggprojekt. Du måste ta hänsyn till utrymme, el, lagring och expansionskrav under minst tre års livslängd för datornätverket. Det är svårt att förhindra föryngring, men ett välplanerat nätverk ska kunna stödja framtida tillägg och integration med liten eller ingen duplicering av de ursprungliga utgifterna. Framtida expansion av ditt nätverk bör vara lika enkelt som att lägga till nya arbetsstationer och programvara utan några ändringar i din digitala infrastruktur.

Du bör börja med att förutse dina omedelbara behov och sedan projicera vilken teknik du planerar att lägga till under de kommande tre åren. Dela upp din planering i administrativa och kliniska nätverk. Den huvudsakliga dedicerade servern kommer att ansluta båda halvorna av nätverket. Därför är det möjligt att genomföra en tvåfasstrategi som börjar med det administrativa nätverket och sedan utvidgas till operatörerna. Denna process förenklas genom att välja att köra Kategori 5e eller kategori 6 ethernet-kablar i början. Du kan då gärna utforska att lägga till någon teknik i nätverket utan rädsla för en begränsning av bandbredd som kan leda till ett dåligt fungerande nätverk. Kärnkomponenterna i nätverket är servern, nätverksutrustning och administrativa och kliniska arbetsstationer. Urvalet av kärnkomponenterna kommer i stor utsträckning att bestämmas av ditt val av tilläggsteknologier som praktikhanteringsprogramvara, kosmetisk bildhanteringsprogramvara, digitala röntgensystem och andra digitala dentalverktyg som definitivt kommer att utsträcka kapaciteten hos ett nätverk. Därför kommer noggrann planering utan att sänka hörn för budgetbegränsningar att minska den långsiktiga totala ägandekostnaden. Dina datanätverk kommer att ligga till grund för vilken du ska bygga din högteknologiska praxis. Dess utformning och genomförande bör prioriteras och tilldelas systemintegratorer med särskild erfarenhet av tandmiljö. I motsats till populär tro är alla nätverk inte lika.

tandläkare

Välja kärnkomponenterna

Servern. I hjärtat av varje nätverk är en äkta dedikerad server med RAID Level 1 diskspegling. Det finns flera vanliga nivåer av RAID (Redundant Array of Independent Disks), som sträcker sig från noll till fem. Jag föredrar att använda RAID Level 1 med hot-swappable hårddiskar för mina klienter eftersom i händelse av ett fel på hårddisken uppnås återställandet av servern till operativ status mer effektivt än med de andra RAID-konfigurationerna. RAID Level 1 (Disk Mirroring) har en annan fördel i det faktum att den behåller en exakt kopia av lagrade data på varje hårddisk. I händelse av ett katastrofalt servernes misslyckande möjliggör en exakt spegel lätt återställning av dina data genom att bara koppla hårddiskarna till en annan arbetsserver med samma operativsystem. Medan RAID-skivuppsättningar tillhandahåller realtidssäkerhetskopiering av data, är ett högkapacitetssystem för säkerhetskopiering av kassetter avgörande för en fullständig säkerhetskopieringsstrategi som inte bara skyddar mot disk- och serverfel, men också mot realtidskorruption. Tänk dig att den del av din databas som innehåller ledgerinformation blir skadad från en programvarafel och du upptäcker inte felet förrän tre dagar har gått. Om du bara använder ett tejp för dagliga säkerhetskopieringar, så har du inte längre en oavbruten databas genom att du har slutfört den andra dagliga backupen. Även om du använder en tvåbandsstrategi, vid slutet av den tredje dagliga backupen, är alla dina kopior av databasen korrupta. Därför är den strategi som jag oftast rekommenderar en fullständig säkerhetskopia för varje dag som kontoret är öppet, samt ett separat tejp för en fullständig veckovis backup. Det är oerhört viktigt att datahanteringen sköts exakt så som GDPR rekommenderar. Uppnåande av redundans av data borde vara ett av de viktigaste funktionella målen för ett nätverk som kommer att förvärva och lagra praktiskt taget varje data som genereras av högteknologiska tandläkare. Du måste som tandläkare investera i din klinik och inte riskera att förlora värdefull och känslig data om dina patienter. Använd slutligen följande formel för att beräkna dina lagringsbehov: (Antal aktiva patienter x 30 MB) / 1000. Detta ger det totala antalet Gigabyte du behöver för ungefär de kommande tre åren. förutsatt att du kommer att ta digitala röntgenbilder och fånga bilder från intraorala kameror.

Läs mer här.

Nytt Huvudbibliotek i Halmstad

Halmstads kommun bygger ett nytt Huvudbibliotek. Då hela fasaden består av glas och en del av byggnaden går ut över ån Nissan, krävs mycket av bland annat styr-och reglersystemet.För att reglera temperaturen och luftkvaliten i det kommande biblioteket finns flera olika system. Ventilation så klart med kyld luft och flödesreglering, motordrivna fönsterpartier i glasfasaden och ventilationshuvar i yttertaket, golvvärme, konvektorer i två nivåer vid fasaden samt invändig solavskärmning.
Till detta kommer bland annat konstantljusreglering i hela bibliotekshallen.

För att styra allt detta krävs ett avancerat styr- och reglersystem. Vi har valt att installera ett traditionellt datoriserat styr- och reglersystem men där ett antal funktioner skall integreras via Lonworks. Detta inbegriper t.ex. inbrottslarm/passagekontroll för närvarostyrning, frekvensomformare till ventilationen, väderstation för att bland annat styra motordrivna fönsterpartier i glasfasaden och ventilationshuvar i yttertaket, ljusreglering för bibliotekshallen samt flera olika elmätare och värmemängdmätare för energiuppföljning.

Vent och VS har projekterats av Bengt Dahlgren AB i Göteborg och Styr har projekterats av CarlBro i Halmstad.

Kamera och LonMark skapar öppet system för mätaravläsning.

Iniris AB blir först med Anotos mätarkamera. I ett pilotprojekt tillsammans med Öresundskraft AB i Helsingborg ska man till hösten visa att fjärravläsning av befintliga elmätare är möjligt. Härigenom reduceras kostnaderna väsentligt.– Teknikutvecklingen går med en rasande fart. Och när Anoto för någon vecka sedan informerade om sin optiska mätaravläsare att monteras på befintliga mätare, fick vi en väsentlig komponent som kommer att göra vårt LonMark– kompatibla system oerhört konkurrenskraftigt, menar Iniris VD Martin Jervill.

Befintlighet, öppenhet och enkelhet är nyckelorden.
Befintliga mätare, befintlig infrastruktur (elnätet) och befintliga affärssystem är ett sätt för nätbolagen att hålla nere sina kostnader för fjärravläsning, enligt Martin Jervill.

– Dagens elektromekaniska Ferrarismätare är världskända för sin driftsäkerhet, pålitlighet och långa hållbarhet. Genom att utnyttja Anotos patenterade tekniska plattform, som finns i bl.a. C Technologies scanning pennor, C-Pen, och i tillbehörskameror till mobiltelefoner, monteras Anotoavläsaren tillsammans med en LonMarksnod på plats hos elkunden – och fjärravläsningssystemet är i drift. Genom att kombinera öppna plattformar såsom LonWorks, IP och Linux har Iniris skapat ett öppet system som karakteriseras av hög funktionalitet, dubbelriktad kommunikation och enkel installation/drifttagning. LonMarksystemet innebär att mätaren kommunicerar standardiserat vilket garanterar utbytbarhet.
Peter Johansson, Anoto Group, chef för forskning & utveckling inom C Technologies:

– För C Technologies är steget in i mer industriella applikationer ytterligare ett bevis på styrkan i vår tekniska plattform. Den optiska avläsaren bygger på den patenterade teknik som används i bl.a. våra olika varianter av C-Pen, scanningpennor som läser tryckt text. Som teknikleverantör är vår avsikt att bevisa för industrin att det finns ett mycket konkurrenskraftigt komplement till dagens lösningar, som kräver byte av den faktiska mätaren för automatisk avläsning av elförbrukning. Vårt fokus ligger på den optiska avläsaren och det är naturligtvis mycket stimulerande att vi redan nu har fått respons på vår applicering genom pilotsamarbetet med Iniris och Öresundskraft. Piloten planeras omfatta hyres-, villa- och glesbygdsfastigheter. Som alternativ till elnätskom-munikation kommer även GPRS att testas.

LonHandboken:

LonHandboken:
LonHandboken som stöds av LonUser Sweden är på svenska och beskriver LonWorks tekniken från grunden på ett enkelt och överskådligt sätt.
Ansvarig utgivare är Electrotest Sweden AB

 • Boken kostar 250 Kr exklusive moms och porto.LonWorks – technology:
  LonWorks® – technology An Introduction” är en översättning av den tyskspråkiga “Die Lonworks-Technologie” utgiven år 2001, och erbjuder en bra introduktion till hur Lonworks tekniken fungerar. Boken kallas även LonWorks “lilla röda bok”.
  Språk: Engelska
 • Boken kostar 236 Kr exklusive moms och porto.LonWorks – Installation Handbook:
  LonWorks® Installation Handbook är en översättning av den tyskspråkiga “LonWorks®-Installationshandbuch” utgiven år 2000, boken är mer inriktat mot konstruktörer och installatörer. Beskriver i detalj hur implementation mellan högst varierande system i byggnadsautomation görs.
  Språk: Engelska
 • Boken kostar 348 Kr exklusive moms och porto.LonWorks Utbildningskit
  Nu kan du lära dig LonWorks med hjälp av LonUser Swedens utbildningspaket. Paketet innehåller 3st noder på en demonstrationsplatta, 1st USB-interface, 1st Installationsverktyg, 1st OPC-server och 1st LonHandbok. Programvaran är demoversioner som kan uppgraderas.För utbildningskunder såsom gymnasium m.m. ingår ytterligare 21st LonHandböcker och 1st endagskurs för den aktuella läraren. Det finns även specialpriser på iLon 100 e3 vid behov. Extra plattor till klassuppsättningar kan beställas vid behov
 • Paketet kostar ca 3000 kr (exakt pris fastställs under mars)Idéboken för fastighetsägare:
  Bekanta dig med smarta hus, tänkande belysning och larm som talar. Låt dig inspireras av artiklar om designade gruppcentraler, lugn och ro i tvättstugor och hur man behåller ett gott inomhusklimat. Kort sagt, läs och plocka åt dig av det som du själv känner för att förverkliga.
  www.ideboken.se
 • Boken kostar 30 Kr exklusive moms och porto.

 

Nya LonWorks-produkter

Nodex har lanserat 3 nya produkter.

En enkel lysdiodstablå för 8 meddelanden.
En 2-rumskontroller för styrning av ljus och värme i rum.
En rumspanel för temperatur och luftflöden.

Det finns nu även en webbutik där man enkelt kan se priser m.m. på alla produkter. Inläggning pågår dock fortfarande. Sidan är värd ett besök då vi har mycket attraktiva priser på våra egna produkter.

Se Nodex hemsida för mer information.

Läs mer: www.nodex.se