Kamera och LonMark skapar öppet system för mätaravläsning.

Iniris AB blir först med Anotos mätarkamera. I ett pilotprojekt tillsammans med Öresundskraft AB i Helsingborg ska man till hösten visa att fjärravläsning av befintliga elmätare är möjligt. Härigenom reduceras kostnaderna väsentligt.– Teknikutvecklingen går med en rasande fart. Och när Anoto för någon vecka sedan informerade om sin optiska mätaravläsare att monteras på befintliga mätare, fick vi en väsentlig komponent som kommer att göra vårt LonMark– kompatibla system oerhört konkurrenskraftigt, menar Iniris VD Martin Jervill.

Befintlighet, öppenhet och enkelhet är nyckelorden.
Befintliga mätare, befintlig infrastruktur (elnätet) och befintliga affärssystem är ett sätt för nätbolagen att hålla nere sina kostnader för fjärravläsning, enligt Martin Jervill.

– Dagens elektromekaniska Ferrarismätare är världskända för sin driftsäkerhet, pålitlighet och långa hållbarhet. Genom att utnyttja Anotos patenterade tekniska plattform, som finns i bl.a. C Technologies scanning pennor, C-Pen, och i tillbehörskameror till mobiltelefoner, monteras Anotoavläsaren tillsammans med en LonMarksnod på plats hos elkunden – och fjärravläsningssystemet är i drift. Genom att kombinera öppna plattformar såsom LonWorks, IP och Linux har Iniris skapat ett öppet system som karakteriseras av hög funktionalitet, dubbelriktad kommunikation och enkel installation/drifttagning. LonMarksystemet innebär att mätaren kommunicerar standardiserat vilket garanterar utbytbarhet.
Peter Johansson, Anoto Group, chef för forskning & utveckling inom C Technologies:

– För C Technologies är steget in i mer industriella applikationer ytterligare ett bevis på styrkan i vår tekniska plattform. Den optiska avläsaren bygger på den patenterade teknik som används i bl.a. våra olika varianter av C-Pen, scanningpennor som läser tryckt text. Som teknikleverantör är vår avsikt att bevisa för industrin att det finns ett mycket konkurrenskraftigt komplement till dagens lösningar, som kräver byte av den faktiska mätaren för automatisk avläsning av elförbrukning. Vårt fokus ligger på den optiska avläsaren och det är naturligtvis mycket stimulerande att vi redan nu har fått respons på vår applicering genom pilotsamarbetet med Iniris och Öresundskraft. Piloten planeras omfatta hyres-, villa- och glesbygdsfastigheter. Som alternativ till elnätskom-munikation kommer även GPRS att testas.

Comments are closed.

Post Navigation