Nytt Huvudbibliotek i Halmstad

Halmstads kommun bygger ett nytt Huvudbibliotek. Då hela fasaden består av glas och en del av byggnaden går ut över ån Nissan, krävs mycket av bland annat styr-och reglersystemet.För att reglera temperaturen och luftkvaliten i det kommande biblioteket finns flera olika system. Ventilation så klart med kyld luft och flödesreglering, motordrivna fönsterpartier i glasfasaden och ventilationshuvar i yttertaket, golvvärme, konvektorer i två nivåer vid fasaden samt invändig solavskärmning.
Till detta kommer bland annat konstantljusreglering i hela bibliotekshallen.

För att styra allt detta krävs ett avancerat styr- och reglersystem. Vi har valt att installera ett traditionellt datoriserat styr- och reglersystem men där ett antal funktioner skall integreras via Lonworks. Detta inbegriper t.ex. inbrottslarm/passagekontroll för närvarostyrning, frekvensomformare till ventilationen, väderstation för att bland annat styra motordrivna fönsterpartier i glasfasaden och ventilationshuvar i yttertaket, ljusreglering för bibliotekshallen samt flera olika elmätare och värmemängdmätare för energiuppföljning.

Vent och VS har projekterats av Bengt Dahlgren AB i Göteborg och Styr har projekterats av CarlBro i Halmstad.

Comments are closed.

Post Navigation