Vad är LonUserSweden?

LonMark Sweden är Sveriges förening för användare av LON, vilket är en europastandard för styrning och kontroll av fastigheter för att spara energi, öka komfort förbättra säkerhet och mycket mer.Föreningen som är ideell har för närvarande 63 medlemmar som sträcker sig från konsulter och utvecklare till installatörer och slutanvändare.Föreningen sprider information om LON genom bl a seminarier, mässor och tidningen, LonBrevet som kommer ut ett par gånger om året.