Vad är LonWorks?

LonWorks® är en nätverksplattform som det amerikanska företaget Echelon står bakom. Echelon började utveckla konceptet i slutet på 80-talet och fortsatte en bit in på 90-talet. Med tiden har tekniken blivit erkänd och används idag över hela världen för automation av fastigheter, energi tillämpningar, industrier och mycket mer.Genom att bygga upp LonWorks nätverk erhålls funktioner för att effektivisera och förbättra exempelvis värme, ventilation, passagekontroll, belysning och mycket mer. Flera tusen företag utvecklar produkter baserade på LonWorks tekniken och genom dessa produkter kan intelligenta nätverk med smarta funktioner byggas upp av installatörer och systemintegratörer. Några fördelar med LonWorks är flexibilitet, energieffektivisering, lättare och bättre drift och underhåll och förbättrad säkerhet.

Ett LonWorks nät kan bestå av mellan två till 32.000 noder och kan enkelt kompltteras och byggas ut i takt med att behoven ökar.För att produkter från olika tillverkare inom samma segment skall kunna kommunicera utan hinder finns en oberoende organisation, LonMark, som arbetar för att produkter designas på ett föreskrivet sätt. På detta sätt kan en installatör enkelt sätta ihop system med produkter från mängder av tillverkare under förutsättning att dessa arbetat efter LonMark’s riktlinjer.